Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

2011-09-03 20:26:51 - Diễn tập

Ngày mai là sự kiện solo của tôi
Tôi đang diễn tập cho sự kiện solo của mình tới bây giờ tại Yomiuri Land !!

Rất vui, nhưng sẽ có sự khác biệt so với lúc diễn tập

Tôi đã cảm thấy rất lo <+))><<


Tôi muốn mọi người xem nó sớm

Thế nên hãy đón xem nhé \(^^)/♪Các bạn này...

ngày mai sẽ đến chứ? ゞ(`')、*thình thịch*Tôi sẽ tiếp tục công việc cuối cùng vào hôm nay! ♪Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét